ป่าชายเลนสีรีนาถราชินี ปราณบุรี

ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี  อุทยานแห่งชาติปราณบุรี  ตั้งอยู่ตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ มีพื้นที่กว้างใหญ่ถึง 786 ไร่ เขียวขจีไปด้วยพรรณไม้ป่าชายเลนที่ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น ก่อนที่ป่าจะอุดมสมบูรณ์ เช่นวันนี้ แต่เดิมป่าชายเลนของปากน้ำปราณเคยตกอยู่ในสภาพเสื่อมโทรมอย่างหนัก สาเหตุมาจากการทำนากุ้งจนทำให้ดินเสียซึ่งเป็น สาเหตุหลักของการเสื่อมโทรมของป่าชายเลนแห่งอื่นๆ เช่นกัน จนเมื่อปี 2539 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินมาที่วนอุทยานปราณบุรี และทรงมีความห่วงใยต่อสถานการณ์ ป่าชายเลนบริเวณปากน้ำปราณบุรี ทำให้กรมป่าไม้ยกเลิกการต่อใบอนุญาตการใช้พื้นที่ป่าชายเลนในบริเวณดังกล่าว จากนั้นจึงเริ่ม ปลูกป่าชายเลนขึ้นอย่างจริงจังในปี 2540 โดยความร่วมมือของชาวชุมชนปากน้ำปราณและบริษัท ปตท. จำกัด มหาชน ด้วยการ เลือกพันธุ์ไม้ให้เหมาะสมกับพื้นที่และปลูกป่าชายเลนขึ้นมาตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติซึ่งในช่วงแรกต้นไม้มีอัตราการเจริญ เติบโตน้อยมากเพราะยังไม่มีตะกอนดินสะสมมากนัก และยังมีสารเคมีจากการทำนากุ้งตกค้างอยู่

เมื่อเวลาผ่านไป ต้นไม้เริ่มมีการเจริญเติบโตเร็วขึ้น มีรากหาอาหาร รากค้ำยัน และรากอากาศเพิ่มขึ้น และในปี 2547 ได้พัฒนาแปลง ปลูกป่าชายเลนบางส่วนให้เป็นศูนย์ศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลน และห้องเรียนรู้เกี่ยวกับทรัพยากรป่าชายเลน โดยได้รับพระมหา กรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานชื่อว่า สิรินาถราชินีจนมาถึงปัจจุบัน ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี  จัดทำเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติจัดทำเป็นสะพานไม้ทอดยาวประมาณ 1 กิโลเมตร ลัดเลาะไปตามป่าชายเลน ซึ้งเราจะได้ชมพันธุ์ไม้ชนิดต่างๆ ทั้ง โกงกาง โปรงแดง ตะบูนดำ  โดยจะมีป้ายข้อมูลให้ความรู้ อยู่เป็นระยะ เส้นทางบางช่วงจะเห็นรากของต้นโกงกางแผ่สาขาใหญ่โตกลายเป็นศิลปะทางธรรมชาติที่งดงามแปลกตา บนเส้นทางเดิน ศึกษาธรรมชาติ นอกจากจะได้รู้จักกับพรรณไม้ต่างๆในป่าชายเลนแล้ว ก็ยังจะได้เห็นสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆ ที่อาศัยอยู่ในป่าชายเลน  เช่น ปูก้ามดาบ หอยขี้กา กุ้งดีดขัน ที่ช่วยย่อยสลายอินทรียสารด้วยการกินใบโกงกางและพืชชนิดอื่นๆ แล้วย่อยออกมาเป็นมูล เป็นปุ๋ย ช่วยเพิ่มแร่ธาตุให้ดิน และยังช่วยในการหมุนเวียนของสารอาหารในระบบนิเวศป่าชายเลน  ส่วนปลาชนิดต่างๆ ก็เป็นตัวบ่งชี้ความ อุดมสมบูรณ์ด้วยเช่นกัน โดยปลาที่อาศัยอยู่ในป่าชายเลนตลอดชีวิต ตั้งแต่เป็นปลาตัวเล็กจนโตเต็มวัย ได้แก่ ปลาตีน ปลากระบอก ปลาหมอเทศ ปลาแป้นเหลืองทอง เป็นต้น นอกจากนั้นก็ยังมีนกกินเปี้ยว หรือนกกระเต็นชนิดหนึ่งที่กินปูเปี้ยวเป็นอาหาร จัดเป็นนก ที่มีสีสันสวยงามที่สุดในบรรดานกป่าชายเลนนอกจากนี้ช่วงระหว่างกลางทางเดิน มีท่าเรือขนาดเล็กเชื่อมกับสะพานทางเดินฯ ซึ่งเป็นจุดที่พักเรือ สามารถทำกิจกรรมล่องเรือ สัมผัสกับความงามตามธรรมชาติและศึกษาระบบนิเวศของป่าชายเลนทางน้ำ มีพันธุ์ไม้นานาชนิดและรวมทั้งชมวิถีชีวิตชาวบ้าน ที่อาศัยอยู่ริมคลอง ราคาประมาณ 350 บาท ต่อ8 คน ใช้เวลาประมาณ 40 นาที

 

พระที่นั่งคูหาคฤหาสน์ ถ้ำพระยานคร

พระที่นั่งคูหาคฤหาสน์ ถ้ำพระยานคร

พระที่นั่งคูหาคฤหาสน์ หรือ ถ้ำพระยานคร เป็นโบราณสถานแห่งหนึ่งที่สวยงามและน่าสนใจมากเรียกว่าเป็น Unseen อีกแห่งหนึ่งของไทยที่ควรไปเที่ยวชมสักครั้ง พระที่นั่งคูหาคฤหาสน์ ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันถ์ เป็นพระที่นั่งที่ออกแบบมาได้อย่างสวยงามและวิจิตรบรรจงอย่าง พระที่นั่งทรงจัตุรมุขนี้ ออกแบบโดย พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าขจรจรัสวงษ์ กรมหมื่นปราบปรปักษ์ ซึ่งออกแบบและสร้างพระที่นั่งภายในถ้ำพระยานคร เป็นถ้ำขนาดใหญ่และมีช่องโพรงด้านบนที่แสงสามารถส่องลอดลงมาพระที่นั่งได้อย่างสวยงาม พระที่นั่งนี้สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เพื่อเป็นที่ประทับส่วนพระองค์ครั้นเสด็จประพาสมาทอดพระเนตรภายในเขาสามร้อยยอด โดยพระที่นั่งนี้ถูกสร้างขึ้นที่กรุงเทพมหานครและนำชิ้นส่วนที่สร้างเสร็จมาประกอบที่ถ้ำพระยานคร โดยวันเปิดพระที่นั่ง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินมายกช่อฟ้าด้วยพระองค์เอง พระที่นั่งคูหาคฤหาสน์ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2495 และเป็นโบราณสถานที่ยังคงความงดงามอยู่มากจนถึงปัจจุบัน ด้วยบรรยากาศและธรรมชาติที่งดงามภายในอุทยานที่มีบรรยากาศสวยงาม มีทิวเขาที่สลับซับซ้อนบ่งบอกถึงธรรมชาติที่สมบูรณ์ ในปัจจุบันบริเวณพระที่นั่งคูหาคฤหาสน์ ยังไม่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชม แต่ทางอุทยานอนุญาตให้นักท่องเที่ยวถ่ายรูปได้ โดยพระที่นั่ง จะอยู่ห่างจากจุดที่ทำการอุทยานประมาณ 530 เมตร ซึ่งการเดินทางนั้นสามารถเดินเท้าข้ามเขาเทียน หรือ สามารถเช่าเรือของชาวบ้าน ราคาประมาณ 400 บาทต่อลำ สามารถนั่งได้ 7-8 คน

ฟาร์มแกะดำ หัวหิน

สถานที่ท่องเที่ยวเหมาะสมสำหรับผุ้ปกครองพ่อแม่ญาติพี่น้องหรือคนครอบครัวมากที่สุดเลยก็ว่าได้ กับหนี่งสถานที่ท่องเที่ยวในประจวบคีรีขันธ์ ที่อยากให้สัมผัสถึงบรรยากาศที่ทำให้คุณนั้นรู้สึกว่าปลอดโปร่งกันเลยทีเดียวที่เรากำลังกล่าวคือที่นี่เลยกับฟาร์มแกะดำหัวหิน ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่เป็นการรวมของแกะหลากหลายชนิดที่แรกและที่เดียวโดยเฉพาะแกะในร่ม ที่มีคอปเซ็ปต์ที่ว่า ฟาร์มแกในร่ม ไม่ร้อนทั้งคนทั้งแกะ ในเนื้อที่ที่เหมาะสมเลยทีเดียว กับนบรรยากาศที่เหมาะสมมากเลยทีเดียว มีป่าไม้ต้นไม้ที่ปกคลุมในฟาร์ม เน้นแบบเรียบง่ายอย่างเป็นกันเองที่สุด คนที่มาที่นี่ต้องบอกเลยว่าได้สัมผัสกับการสร้างฟาร์มเล็กๆ อย่างแกะ แพะ กวาง กระต่าย ไก่งวง ที่เด็กตัวเล็กได้มีความสุขสนุกสนานในการให้อาหารสัตว์น้อยผู้น่ารักแบบนี้ได้ ยังมีสนามหญ้าที่ทำมาเพื่อการถ่ายรูปอย่างชัดเจนเซลฟี่กันได้อย่างชนิดที่ว่าไม่สวยถ่ายใหม่ได้อีก มีสวนเล็ก มีสไลเดอร์ แทรมโปลีนและสะพานเชือกได้เล่นและออกกำลังกายกันอีกด้วยนะครับ พร้อมด้วยกิจกรรมใหม่ที่สามารถร่วมกิจกรรมกันได้อีกด้วยที่ทำให่มีคความสุขสนุกสนานอย่างชนิดที่ว่าไม่อยากกลับเลย เพราะเพลินจริงๆ นอกจากที่นี่ยังมีของฝากที่สามารถซื้อหากันได้อย่างดีเลยทีเดียวโดยเฉพาะ ช้อปที่จำหน่ายสินค้าที่มาจากแกะ อย่างเช่น สบู่นมแกะ สบู่นมวัว และยังผลิตภัณฑ์ทางธรรมชาติอีกด้วย เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่อยากให้ทุกคนได้ไปกัน แน่นอนว่าที่นี่เด็กก็คงอาจจะชอบเหมือนกัน โดยเฉพาะการให้อาหารแกะของฟาร์มแห่งนี้ด้วย

เขาหินเหล็กไฟ จุดชมวิวดีที่สุดในประจวบ

ในจังหวัดที่เป็นประตูสู่ภาคใต้นั้นมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายให้เราได้เลือกสรรที่จะเดินทางไปพักผ่อนจากการเหน็ดเหนื่อยต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานหรือเรื่องอื่นก็ตามที่อื่นยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่หนึ่งในประจวบที่ทำให้ผ่อนคลายคลายความกังวลได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว ตั้งอยู่ในอำเภอหัวหิน แน่นอนว่าที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องของทะเลที่มีความงดงามและแวดล้อมธรรมชาติที่ยอดเยี่ยม แน่นอนว่าที่นี่คือ เขาหินเหล็กไฟ ซึ่งที่นี่ความพิเศษด้วยการมีจุดชมวิวที่ดีที่สุดที่หนึ่งในประจวบคีรีขันธ์เลยก็ว่าได้ ได้มาที่นี่คุณจะได้มาสัมผัสด้วยตาของคุณที่สามารถมองเห็นภาพทิวทัศน์ได้อย่างชัดเจนที่สุดเห็นตึกราบ้านช่องที่อยู่เรียงรายในเมืองหัวหินแห่งนี้ด้วย พร้อมกับเห็นท้องทะเลที่กว้างใหญ่ที่มีความสวยงามไปถึงยังเขาตะเกียบที่เชื่อเลยว่ามีทิวทัศน์ที่งดงามอย่างแท้จริง ที่จุดชมวิวแห่งนี้ยังมีดอกไม้นานาพรรรณที่สามารถเดินชมดอกไม้ได้อย่างดีเลยทีเดียว ตลอดเส้นทางก็มีเรื่องราวของที่น่าศึกษาเกี่ยกวับสัตว์ ที่เขาหินเหล็กไฟ ที่นอกจากจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในการชมวิวแล้ว ที่นี่ยังมีผู้คนที่อยู่ในละแวกนั้นก็จะเดินทางมาทำกิจกรรมผ่อนคลายกันไม่ว่าจะเป๋น การมาเดินเล่น วิ่งออกกำลังกาย ขี่จักรยาน เล่นกีฬาต่างๆหรือ จะมานั่งเล่น หรือพักผ่นหรือชมวิวได้อีก ที่นี่ก็เปิดให้บริการเวลาประมาณ 6.00 -20.00 คนที่มามาชวงเช้า ก็เห็นผู้รักษาสุขภาพออกมาทำกิจกรรมอีกด้วยได้ฟิวลิ่งพร้อมกับอากาศที่แจ่มใสอีกด้วย

ทดลองพร้อมเรียนรู้ กับ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่แอดมินเคยไปมาแล้วทั้งหมด 4 ครั้งแล้วสมัยนั้นเป็นนักเรียนที่ชอบทำกิจกรรมเป็นอย่างมากเลยทีเดียวพร้อมกับการเรียนรู้นอกพื้นที่และได้ออกไปเที่ยวในเชิงศึกษาเรียนรู้ความเป็นมาของสถานที่แห่งนี้ที่สุด เป็นสถานที่ที่แอดมินประทับใจเป็นอย่างมากและอยากกลับไปสถานที่นี้อีกสถานที่ที่นี่คือ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ  ตั้งอยู่ ตำบลคลองวาฬ  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ที่คุณจะได้รับรู้เรื่องราวของความเป็นวิทยาศาสตร์อย่างแท้จริง โดยเฉพาะสมัยตอนแอดมินเรียนมัธยมปลายไม่พลาดอย่างแน่นอนเพราะแอดมินตอนนั้นเป็นขาลุยและขาเรียนรู้เรื่องราวพวกนี้อยู่แล้วแน่นอนเลยทีเดียว บรรยากาศของที่นี่พูดเลยได้เลยว่าเหมาะกับการพักผ่อนเป็นอย่างมากเลยทีเดียวที่นี่ติดกับทะเล และทะเลที่นี่ศูนย์วิทย์แห่งนี้ลงเล่นไม่ได้นะครับเพราะว่ามีความลึกมากสมควรเดินไปแค่สองก้าวก็เกือบหน้าอกของแอดมินแล้ว ผมยังจำได้ มีคนที่พี่เลี้ยงคอยดูแลในการอบรมบอกมา แต่ที่นี่ประกอบไปด้วยอาคารเรียนรู้ต่างที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์อย่างมากเลยทีเดียว ไม่ว่าจะเป็น อาคารดาราศาสตร์ ประกอบด้วยอาคาร 3 หลังเชื่อมต่อกัน คือ อาคารพันทิวาทิต พันพินิจจันทรา ดาราทัศนีย์ มีฐานการเรียนรู้ 11 ฐานการเรียน ได้แก่ บันทึกเกียรติยศ, โลกอนาคต, เทคโนโลยีเพื่ออาชีพ, โลกของเด็ก, ฟากฟ้า ณ หว้ากอ, พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย, มนุษย์กับดวงดาว, พระมหากษัตริย์ราชวงศ์ไทยกับดาราศาสตร์, รวมใจชาวประจวบ, ความเป็นไปในจักวาลและเทคโนโลยีอวกาศและเอกภพ ยังมีพิพิธภํณฑ์สัตว์น้ำอีกด้วย  เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่ผู้ปกครองพ่อแม่ควรพาบุตรหลานมาเที่ยวแบบเรียนรู้ที่นี่ได้อย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียว เปิดเวลา 09.00- 16.00 น.

เพลินวาน ใครๆก็รู้จัก

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่หนึ่งในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นที่นิยมคนที่ชอบท่องเที่ยวเป็นอย่างมากเป็นสถานที่ที่ต้องบอกเลยว่าถ้าได้มาที่นี่ก็ได้มาท่องเที่ยวที่นี่แล้วก็ถือได้เลยว่ามาท่องเที่ยวในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้มาถึงที่แล้ว ที่นี่คือ เพลินวาน หลายคนและตัวแอดมินเองก็ยังมีงงๆกงๆเลยนะครับ ที่นี่คืออยู่ที่ไหนอ่ะ แล้วที่นี่คืออะไร แล้วก็ได้คำตอบว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ทำให้เราคิดถึงอดีตที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็น บรรยากาศ รวมไปถึงอาหารการกินที่ย้อนไปในอดีตได้เป็นอย่างดี และกิจกรรมต่างๆบันเทิงที่ใครได้เดินทางมาที่นี่บอกเลยว่า ได้ความรู้เรื่องราวของการใช้ชีวิตของคนในอดีต เขาใช้ชีวิตกันอย่างไร ที่เด็กรุ่นใหม่ที่ต้องเรียนรู้เป็นอย่างมากเลยจริงๆ ที่นี่เป็นสถานที่จำลองที่น่าท่องเที่ยวเป็นอย่างมากได้จำลองตลาดของบ้านเราในสมัยก่อนได้อย่างลงตัว ในช่วงปี 2499 ทั้งอาคาร สถานที่ ขนมไทย รวมทุกอย่างที่เป็นในปี 2499 ได้อย่างสวยงาม ที่เราแทบเกือบจะไม่มีให้เห็นอีกแล้ว ในปัจจุบัน แต่ที่นี่ก็ทำให้นักท่องเที่ยวได้เดินมาก็เพราะว่า สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าประทับใจเหลือเกิน ไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินที่อร่อย ของฝากก็มีมากมายให้เลือกกับฝากคนที่คุณรักอย่างแน่นอน และที่นี่ยังเป็นศูนย์รวมทุกเรื่องราวที่เป็นในอดีตอีกด้วยและนอกจากนี้ที่นี่ยังมีบริการห้องที่มีราคาที่เป็นกันเองอีกด้วย และที่นี่เป็นที่นิยมของชาวต่างประเทศอีกด้วยที่เดินทางมาในช่วงลาพักร้อนอีกด้วยนะครับ อยากให้เดินทางไปเที่ยวกัน

ปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

 ปราณบุรี ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ทางทะเลฝั่งอ่าวไทยนะครับ โดยในปัจจุบันนั้นก็ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวกันเป็นจำนวนมาก เพราะที่ปราณบุรี ก็อยู่ห่างจากหัวหินเพียงแค่ 30 กิโลเมตรเท่านั้นเอง ซึ่งเป็นสถานที่ค่อนข้างจะเงียบสงบ มีความเป็นส่วนตัวมากกว่าที่อื่นๆ ของทะเลในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อีกด้วย

ทะเลปราณบุรีนั้นก็เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่หลายๆ คนต้องการมาพักผ่อนหย่อนใจกันซะส่วนใหญ่ โดยที่นี้นั้นก็จะมีบรรยากาศที่จะแสนจะโรแมนติกและเหมาะกับการเล่นกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกายพายเรือคายัค ปีนหน้าผา หรือการปั่นจักรยาน ที่นี้ก็มีให้เลือกทำกันอย่างมากมาย โดยไฮไลท์ของที่ทะเลปราณบุรีนั้นก็คงจะเป็นเรื่องของที่พักนะครับเพราะที่นี้เป็นศูนย์รวมของที่พัก โรงแรมที่ความสไตล์เก๋ไก๋ เป็นอย่างมาก แต่ละที่ก็จะมีความโดดเด่นที่ไม่เหมือนใคร โดยสามารถที่จะรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างครบครัน ซึ่งเลยทำให้ปราณบุรีถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ทุกคนต้องการมาพักผ่อนกันอย่างจริงใจ แถมที่หาดปราณบุรีนั้น การเดินทางมาเที่ยวก็ไม่ไกลจากกรุงเทพฯมากนักสามารถเดินทางไปเช้าเย็นกลับก็ได้ เดินทางสะดวกสบาย และที่สำคัญไปกว่านั้นที่หาดปราณบุรี ก็ยังมีที่พักและร้านอาหารไว้คอยให้บริการกันเป็นจำนวนมาก เลยทำให้ที่นี้นั้นเหมาะกับการท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ และต้องการความเป็นส่วนตัวกันนั่นเอง อย่างไรก็ตามนั้น ถึงแม้ว่า หาดปราณบุรี น้ำทะเลจะไม่สวยและไม่ค่อยใสเหมือนทะเลทั่วๆ ไปแต่ที่นี้ก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใครอีกด้วยนั่นเอง

 

 

อุทยานแห่งชาติกุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

   อุทยานแห่งชาติกุยบุรี ก็ถือเป็นอุทยานแห่งหนึ่งที่มีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมากเลยนะครับ ที่นี้นั้นก็มีพื้นที่ครอบคลุมในท้องที่อำเภอปราณบุรี อำเภอสามร้อยยอด อำเภอกุยบุรี และอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ โดยเป็นป่าต้นน้ำลำธาน ที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญและมีคุณค่าต่อพันธุ์ไม้และสัตว์ป่าเป็นอย่างมาก

โดยที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี นั้นก็ถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจเป็นอย่างมากเลยนะครับ โดยที่นี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่สามารถมีรถบริการไว้ให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปชมกับฝูงสัตว์ป่านานาชนิด โดยที่นี้นั้นก็จะต้องอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่ต้องผ่านขั้นตอนหลายอย่างกว่าจะเข้าไปได้ เพราะสิ่งที่สำคัญในการเที่ยวแบบนี้นั่นก็คือการที่จะต้องไม่ไปรบกวนสัตว์ป่า เพราะถ้าไปส่งเสียงดังก็อาจจะทำให้เกิดความอันตรายได้อีกด้วยเช่นกัน โดยที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี นั้นก็มีพันธุ์ไม้ สัตว์ป่าเป็นจำนวนมากตลอดจนมีทิวทัศน์ที่สวยงาม เพื่อให้คงธรรมชาติไว้ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากที่สุด เพื่อไม่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปนั่นเอง ที่นี้ก็ยังเหมาะกับการเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ได้อีกด้วยนะครับในการมาเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีนั้นช่วงเวลาที่เหมาะสมมากที่สุดนั้นก็คือช่วงเวลา 15.00-18.00 น. โดยจะพบสัตว์ป่าได้เป็นจำนวนมากโดยเฉพาะช้างป่าและฝูงวัวกระทิงที่นี้ก็มีอยู่เป็นจำนวนมากเช่นกัน การมาเที่ยวที่นี้ก็ทำให้นักท่องเที่ยวหลายๆ คนประทับใจเป็นอย่างมากเพราะก็ต้องมาคอยลุ้นว่าจะได้พบกับสัตว์ป่ากันหรือไม่นั่นเอง หรือที่นี้จะเรียกง่ายๆ อีกอย่างได้ว่า “ซาฟารีเมืองไทย” ก็ได้เช่นกัน

อ่าวมะนาว อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์

  อ่าวมะนาวเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเลของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่มีความสวยงามเป็นอย่างมากเลยนะครับ โดยที่นี้นั้นก็จะมีน้ำทะเลที่ใสเป็นอย่างมาก สามารถที่จะมองเห็นฝูงปลา ต่างๆ ได้อย่างมากมาย เพราะอ่าวมะนาวนั้นก็อยู่ในความดูแลของกองบิน 5 กองทัพอากาศที่นี้ก็ค่อนข้างจะมีกฎให้ปฎิบัติกันเยอะพอสมควรเพื่อเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติให้สวยงามอยู่นั่นเอง

อ่าวมะนาวนั้นก็อยู่ห่างจากตัวเมืองของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไปประมาณ 5 กิโลเมตรเท่านั้น บริเวณอ่าวมะนาวนั้นก็มีทิวทัศน์ที่สวยงามเป็นอย่างมาก ประชาชนทั่วไปสามารถที่จะเข้าไปเที่ยวเข้าไปชมได้ทุกวัน โดยอ่าวมะนาวนั้นก็เป็นชายหาดที่มีความสะอาดเป็นอย่างมาก ธรรมชาติของที่นี้นั้นก็ยังคงความงดงามไว้ได้เป็นอย่งมากนั่นเอง โดยเฉพาะน้ำทะเลที่นี้นั้นก็มีความสวยงาม มีความใสเป็นอย่างมาก ซึ่งก็ทำให้เหมาะกับการลงเล่นน้ำเป็นอย่างมาก ที่อ่าวมะนาวนั้นก็ยังมีกิจกรรมที่ท้าทายนักท่องเที่ยวอยู่เช่นกันนะครับโดยที่นี้นั้นก็จะเปิดให้ปีนขึ้นเขาล้อมหมวก เพราะที่นี้ถ้าใครได้ขึ้นไปถึงยอดเขาก็จะพบกับวิวที่ไม่สามารถมองเห็นที่ได้ได้ สามารถที่จะมองเห็นท้องทะเลที่เป็นรูปอ่าวอย่างสวยงามจริงๆ แถมถ้าโชคดี ก็อาจจะมองเห็นทะเลแวกอีกด้วย บนยอดเขาล้อมหมวกนั้นก็ยังเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธบาทจำลอง เชิงเขามีศาลเจ้าพ่อเขาล้อมหมวกและเป็นที่ตั้งของเขตอนุรักษ์พันธุ์ค่างแว่นนั่นเอง เอาเป็นว่าถ้าหากมีเวลาว่างก็แวะมาพักผ่อนที่อ่าวมะนาวกันได้นะครับเพราะที่นี้มีร้านอาหาร และบ้านพักไว้บริการอย่างมากมาย

 

น้ำตกป่าละอู อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ถือเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายหลากหลายรูปแบบนะครับ โดยที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ก็มีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นแบบธรรมชาติสุดๆ อีกด้วยนั่นก็คือ น้ำตกป่าละอู ซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยเป็นน้ำตกขนาดใหญ่จะตั้งอยู่ในเขตป่าละอู ของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

น้ำตกป่าละอูนั้นก็ห่างจากอำเภอหัวหินประมาณ 65 กิโลเมตร โดยที่นี้นั้นก็มีพื้นที่ป่ามากถึง 273,125 ไร่ ที่เต็มไปด้วยธรรมชาติอันสมบูรณ์สุดๆ มีป่าไม้ที่เขียวขจี และมีสัตว์ป่านานาชนิดที่อาศัยอยู่กันเป็นจำนวนมาก โดยทั้งนี้นั้นน้ำตกป่าละอูก็จะประกอบไปด้วย น้ำตกป่าละอูใหญ่ และ น้ำตกป่าละอูน้อย โดยที่นี้นั้นก็เป็นน้ำตกที่สวยงามเป็นอย่างมาก โดยมีความสูงถึง 15 ชั้นด้วยกัน โดยในชั้นแรกๆ ก็จะเป็นน้ำตกเล็กๆ แต่ชั้นที่ 5 เป็นต้นไปน้ำตกของที่นี้ก็จะสวยเป็นอย่างมากนั่นเอง โดยส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวที่มากันนั้นก็จะเดินขึ้นไปได้แค่ 7 ชั้นเท่านั้นเนื่องจากการเดินทางค่อนข้างที่จะลำบาก เลยทำให้หลายๆ คนไม่กล้าที่จะขึ้นไป ถ้าหากขึ้นไปแล้วก็อาจจะได้รับอันตรายก็เป็นไปได้เช่นกัน ด้วยสภาพที่ธรรมชาติยังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่นั้นก็ทำให้ที่นี้นั้นเป็นที่อยู่ของสัตว์ป่าที่หาดูได้อย่างไม่ว่าจะเป็น ช้างป่า กระทิง เสือดาว เลียงผา เป็นตัน แถมที่นี้ก็ยังมีนกนานาชนิดที่หาดูได้ยากอีกด้วย นับได้ว่าเป็นผืนป่าที่ยังเต็มไปด้วยธรรมชาติอย่างแท้จริงเลยนะครับ แถมถ้ามาในช่วงเวลา เดือนเมษายน ถึง เดือนกรกฎาคม ก็อาจจะได้เห็นฝูงผีเสื้อนับร้อยตัวที่ได้บินโลดแล่นกันอย่างสวยงาม ช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการดูผีเสือนั้นก็จะอยู่ในช่วงเช้านะครับเพราะผีเสื้อจะมาหาแสงแดดเพื่อที่จะทำให้ร่างกายนั้นอบอุ่นนั่นเอง